Sanat

ANTİK MISIR MİMARİSİ

Günümüz teknolojisiyle bile hala birçok sır perdesinin aralanamadığı ve büyük bir hayranlık uyandırmaya devam eden Antik Mısır mimarisi eski, orta, yeni ve geç krallık dönemleri olmak üzere olmak üzere M.Ö 3050 – M.Ö 30 yıllarını kapsar. Bu ihtişamlı Medeniyetin dünya mirasına kalıcı ve etkili eserler bırakmasındaki en önemli unsur Tanrılarına verdikleri önem ve güçlü bir ahiret inançlarının olmasıydı. Eski Mısır halkı tanrılarını günlük hayatlarının da bir parçası haline getirmiş ve ma’at(uyum) sistemini anıtsal mimarilerine yansıtmışlardı. Yapılarının simetri, denge ve matematiğinde, iç tasarımlarındaki hiyeroglif ve sembolizmlerinde, zamanla geliştirdikleri tekniklerinde ve malzeme seçimlerinde bu uyumla birlikte, ahiret inançlarından gelen ebedi bir hikâye anlatma istekleri büyük bir rol oynamıştır. Diğer iki etkense medeniyetin kalbi Nil Nehri ve astronomidir. Tarım için verimli topraklar sağlayan yıllık Nil Nehri taşmaları ve bu mevsimsel döngüleri belirleyebilme gerekliliği tarımla uğraşan halkı, gökyüzü hareketlerini izlemeye yöneltmişti. Zamanla medeniyetin gelişip hanedanlıkların başlamasıyla göksel hizalanmaları, Güneş – Ay evrelerini izlemek üzere tapınak astrologları görevlendirilmişti. Bunlar, yapıların doğru konumlandırılması ve taşmalardan dolayı tarımın durduğu zamanlarda, tapınak inşaları için yeterli sayıda işçi bulunması gibi birçok avantaj sağlamıştır. Eski Mısır mimarisinin en belirgin elementleri; durağan, anıtsal, basit ve düzgün formda geliştirilen küçük açıklıklı, simetrik, geometrik taş kütleler, kalın eğimli devasa duvarlar, rölyefler, heykeller, parlak renkli hiyerogliflerle süslenmiş mekânlar ve sütunlar, lotus, palmiye yaprağı başlı sütunlar, oyulmuş mabetlere bağlanan sütunlu avlular, anıtsal yapılarda kullanılan post ve lentolardır.

Psikoloji

Kültürel Psikoloji

Kültürel psikoloji nedir?, kültürel psikoloji psikolojik ve davranışsal eğilimlerin nasıl oluştuğunun ve kültüre nasıl entegre olduğunun incelenmesidir. Kültürel psikolojinin asıl amacı psikolojik teorilere katkıda bulunan kültürlerin çeşitliliğini genişletmektir. Kültürel psikolojide asıl kavranması gereken şey insanların sadece kendi kültürlerini şekillendirmekle yetinmeyip aynı zamanda kültürlerinde insanları şekillendirdiğidir. Kültür toplulukları birleştiren ve onları diğer topluluklardan ayıran kümeler içermektedir. Kültürel psikolojinin her bileşenden psikolojik araştırmaya dahil edilebilecek bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Kültürel psikoloji diğer disiplinlerden farklılık göstermektedir. Kültürel psikologlar teorilerin açık bir şekilde kültürel olarak değişken bir yapıya sahip olduklarını varsaymaktadırlar.

Fashion

BAŞARI İÇİN GEREKEN 7 ADIM

Başarı, insanın hayatında olması gereken bir kriterdir. Bir şeyler konusunda başarılı olmak insanın egosunu değil mücadelesini temsil eder. İnsanın doğasında mücadele ve aksiyon geçme isteği olduğu için bunu hayatını daha iyi yerlere gelmek üzere kullanmasını gereklidir. Bir insan çevresine başarısızım diyorsa kesinlikle yalan söylüyordur. Modern zamanda başarı insanın hayata tutunmasıdır. Bir konu hakkında başarılı olmak çok kolaydır. Sadece yeteri pratik ve hazırlıklı olmak yeterlidir. Pro aktif olmak ve tetikte olmak başarılı olmanın iki ana temelidir. Bu iki ana temeli de oluşturmak için bazı atılması gereken adımlar vardır. İşte gereken bu adımlar…